Hosting & DevOps som tjänst

Vi gör det möjligt för organisationer att hålla sina utvecklaravdelningar fokuserade på utveckling.

Vad är fördelarna?

Versionshantering

Att kunna spåra ändringar av kod har en mängd användningsområden. Det blir enklare att spåra fel och åtgärda dessa, samtidigt som alla ändringar får en förklaring.

Lokala utvecklingsmijöer

Att komma igång med en lokal utvecklingsmiljö tar bara minuter med vår lösning. Systemet sköter bland annat paketinstallation, repositoryhantering, databasdumpar, search/replace, vhostar, och användarkonton helt automatiskt.

Automatiska byggjobb

Med automatiska byggjobb kan tester och optimeringar genomföras automatiskt. Med automatiska tester slipper ni att funktioner oväntat slutar fungera.

Deploymentverktyg

All kod skickas ut i form av paket genom standardiserade processer. Detta gäller både ny kod och gammal kod. När koden är driftsatt kan den inte ändras utan en ny deploy.

Skalbarhet

Höga trafikmängder är något vi hanterar dagligen. Vi ser till att göra en bra anpassning av systemet efter er applikation, samtidigt som vi kan mata på med resurser om så behövs.

Upptid & SLA

Vi erbjuder SLA-nivåer med garanti för upptid och svarstid. Alla lösningar har redundans inbyggt i så många lager som möjligt redan från vid arkitekturstadiet.

Vi hjälper till att uppnå enterpriseprocesser för hosting och managering av er applikation.